English Version Ελληνική Έκδοση zoom in zoom out print

Ιστοσελίδα ESRA Hellas


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ESRA HELLAS: www.esrahellas.gr 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 7 ΜΗΝΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ

Μόκα E, Σιαφάκα I, Σταυροπούλου E, Σερπετίνης I, Γαμποπούλου Z, Αργύρα E

Προέλευση: ESRA Hellas

για την παρουσίαση σε μορφή powerpoint καντε κλικ εδώ

 

Εισαγωγή

Το Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας (ESRA Hellas) ιδρύθηκε το 2008, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο νέο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, με στόχο την προώθηση, διάδοση και διδασκαλία των Τεχνικών Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και την ενθάρρυνση της εξειδίκευσης και της έρευνας στους προαναφερθέντες τομείς.

Τον Ιανουάριο του 2012, η ESRA Hellas απέκτησε καινούρια ιστοσελίδα (www.esrahellas.gr), από όπου κανείς μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις δραστηριότητές της, να βρει εκπαιδευτικό υλικό, συναφές με το αντικείμενο της Περιοχικής Αναισθησίας και της Αντιμετώπισης του Πόνου, όπως και πληθώρα διασυνδέσεων με άλλα websites, με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση και την ταχύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση του νέου διαδικτυακού ιστοχώρου της ESRA Hellas και η ανασκόπηση της πορείας αυτού τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας του (Φεβρουάριος – Αύγουστος 2012).

Υλικό – Μεθοδολογία

Οι πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας που θα παρουσιαστούν προέρχονται από τον πάροχο του ιστοχώρου, καθώς σε μηνιαία βάση καταχωρούνται, καταγράφονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται στους υπεύθυνους για τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας (Advanced Web Statistics 6.7).   

Αποτελέσματα

Τους πρώτους επτά (7) μήνες λειτουργίας του ιστοχώρου μας, αποδείχθηκε ότι η ιστοσελίδα της ESRA Hellas παρουσιάζει δυναμική πορεία προόδου και ανάπτυξης, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία των εμπνευστών της και αριθμώντας ήδη περισσότερες από 21.000 επισκέψεις (Visits Hits). Μέχρι και τα τέλη Αυγούστου του 2012 εμφανίζεται να έχει περισσότερες από 3.000 επισκέψεις από νέους χρήστες (Unique Visitors), νούμερα εντυπωσιακά για νέα ιστοσελίδα σχετικά μικρής επιστημονικής εταιρείας και μάλιστα προερχόμενης από την ελληνική επικράτεια.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της ιστοσελίδας αποδείχθηκε εκρηκτική για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς χρειάστηκε μόλις ένας μήνας από τη έναρξη λειτουργίας του ιστοχώρου για να πραγματοποιηθούν οι πρώτες 5.283 επισκέψεις σελίδων (page views) το Φεβρουάριο του 2012, ενώ καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης της ιστοσελίδας διαρκώς επιταχύνονταν, χρειάστηκαν μόλις τέσσερις (4) μήνες για να ξεπεραστούν οι 20.000 επισκέψεις σελίδων (Απρίλιος 2012 – 24.030 page views), που πλέον ξεπερνούν τις 70.000 (31 Αυγούστου 2012 – 73.726 page views). Πλέον, ο σταθερά αυξανόμενος αριθμός επισκέψεων σελίδων του ιστοχώρου της ESRA Hellas, με μέσο όρο μεγαλύτερο των 7.000 ανά μήνα, αντανακλά ήδη από τον Αύγουστο του 2012 την παγιωμένη πια εξέλιξη της ιστοσελίδας μας.

Ο αριθμός των νέων επισκεπτών (ο αριθμός των εξατομικευμένων χρηστών Η/Υ που έχουν πρόσβαση στο website της ESRA Hellas κάθε μήνα, ανεξάρτητα από τον μηνιαίο αριθμό των αναζητήσεων καθενός από αυτούς) παρουσίασε μια λογαριθμική αύξηση τους πρώτους μήνες λειτουργίας της ιστοσελίδας, με τον αριθμό να παραμένει χαρακτηριστικά σταθερός μέχρι και σήμερα και το μέσο όρο των σελίδων να ανέρχεται σε 10.98 ανά επίσκεψη.

Η ιστοσελίδα της ESRA Hellas αποδεικνύεται ότι αποτελεί σημείο και κοινό τόπο συνάντησης επιστημόνων όχι μόνο από τον ελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι ένα μέρος της επισκεψιμότητάς της αποδίδεται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και σε χώρες των υπολοίπων ηπείρων, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και ΗΠΑ . Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ιστοχώρος κατάφερε να παρέχει όγκο πληροφόρησης (bandwidth) μεγαλύτερο από 9.5 GBytes (GB) μόλις τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας του, ξεπερνώντας κάποιους μήνες και τα 2.8 GB.

Η ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διασυνδέσεις και σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και την επιτάχυνση της εκμάθησης Tεχνικών Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου και που ως ένα βαθμό αιτιολογούν και το μεγάλο βαθμό επισκεψιμότητάς της. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται το εκπαιδευτικό υλικό των Ετήσιων Εφαρμοσμένων Σεμιναρίων Περιοχικής Αναισθησίας (Regional Anaesthesia HandsOn Workshop), με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τις Εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου, επιλεγμένα άρθρα από τα ESRA Highlights και κατευθυντήριες οδηγίες της PROSPECT.

Συμπεράσματα

Παρότι δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία από άλλες επιστημονικές ιστοσελίδες στον ελληνικό χώρο για να συγκριθούν τα παραπάνω στοιχεία, από την δυναμική της, η ιστοσελίδα της ESRA Hellas φαίνεται ότι είναι δημοφιλής και επιτυχής και πληρεί τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Παρά ταύτα αποτελεί στόχο και υποχρέωση των εμπνευστών της η αναβάθμισή της και ο εμπλουτισμός της με εκπαιδευτικό υλικό και πρωτοποριακές ιδέες, που θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξοικείωση των χρηστών με την Περιοχική Αναισθησία και στην καλύτερη και ταχύτερη εκπαίδευση των αναισθησιολόγων. Η διαρκής ανανέωση του πληροφοριακού και εκπαιδευτικού της υλικού αποτελεί δυναμική και ταχέως μεταβαλλόμενη διαδικασία, που επιβάλλεται να συμβαδίζει με τις εξελίξεις των καιρών αλλά και τις εκάστοτε απαιτήσεις της ίδιας της Ιατρικής Επιστήμης.

Έστω και αν η ιστοσελίδα αποτελεί «προϊόν» εργασίας των εμπνευστών της, στην πραγματικότητα γράφεται και ανανεώνεται ουσιαστικά από τους ίδιους τους χρήστες, που έμμεσα με τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις απαιτήσεις τους, διδάσκουν  και καθοδηγούν τη συντακτική επιτροπή του ιστοχώρου προς κάθε κατεύθυνση συνεχόμενης βελτίωσης.   

Στα πλαίσια αυτά γίνονται συνεχείς προσπάθειες για ανεύρεση, αξιολόγηση επεξεργασία και ανάρτηση κατάλληλων άρθρων και επιστημονικών κειμένων, ενώ σύντομα θα υπάρξει τετραμηνιαίο newsletter με τρέχουσες πληροφορίες και νέα σε συνάφεια με την Περιοχική Αναισθησία και την Αντιμετώπιση του Πόνου.

Βιβλιογραφία

  1. Nemergut EC. OpenAnesthesia.org: Graduate Medical Education on the World Wide Web. Anesth Analg, 2009; 109: 1–2.
  2. Nemergut EC. OpenAnesthesia.org: 3 Years Old and Growing Like a Weed! Anesth Analg, 2012; 115: 7 – 9.

 

Επισκέπτες
European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy, ESRA Hellas | ESRA Hellas Copyright Β© All right reserved. Copyright Β© 2021 ESRA Hellas Client Trust S.A.