English Version Ελληνική Έκδοση zoom in zoom out print

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

ESRA Hellas

(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ – ESRA, ΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ)
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ESRA Hellas

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Παρόντος Διαδικτυακού Τόπου (Ιστότοπου)
Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο – ιστοσελίδα της ESRA Hellas. Η διαχείριση του συγκεκριμένου ιστότοπου και κάθε δραστηριότητας εντός αυτού πραγματοποιείται από την ESRA Hellas. Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε εντός του ιστότοπου και να φυλλομετράτε τις σελίδες αυτού, σημαίνει ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με και να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, οι οποίοι και διέπουν τη σχέση της ESRA Hellas με εσάς, όσον αφορά το συγκεκριμένο ιστότοπό της.
Οι όροι «ESRA Hellas» ή «εμείς» ή «εμάς» αναφέρονται στον ιδιοκτήτη του ιστοχώρου, του οποίου η Εταιρική Έδρα είναι η εξής: ESRA Hellas, Γρηγορίου Θεολόγου 12, ΤΚ 11471, Αθήνα, Ελλάδα. Ο όρος «εσείς» ή «εσάς» αναφέρονται στον εκάστοτε χρήστη ή επισκέπτη ή θεατή του ιστότοπου μας.
Ο Παρόν Ιστότοπος υπόκειται στους Ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης:

 1. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Το περιεχόμενο των σελίδων του ιστότοπου μας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τη γενική σας ενημέρωση κατά τη χρήση από εσάς. Το παρόν περιεχόμενο δύναται να τροποποιηθεί χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Εντούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
 3. Κατά περιόδους η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνσή σας, κατά την παροχή περαιτέρω πληροφοριακού υλικού. Το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται μέσω άλλων συνδεόμενων ιστότοπων. Σε αυτό το πλαίσιο δε φέρουμε καμία ευθύνηγια το περιεχόμενο των προαναφερθέντων.
 4. Απαγορεύεται η δημιουργία σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας, διαμέσου άλλου ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συγκατάθεση  της ESRA Hellas.
 5. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 6. Ούτε εμείς, ούτε τρίτα πρόσωπα παρέχουν εγγυήσεις αναφορικά με την ακρίβεια, έγκαιρη υποβολή, επικαιρότητα και επίδοση – απόδοση της πληροφόρησης, πληρότητα του πληροφοριακού υλικού, ακρίβεια και καταλληλότητα της παρεχόμενης πληροφορίας και του υλικού, που ανευρίσκονται σε ή προσφέρονται διαμέσου αυτού του ιστότοπου για οποιοδήποτε σκοπό. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι οι προαναφερθείσες πληροφορίες και το περικλειόμενο στον ιστότοπο υλικό μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα, ενώ εμείς δηλώνουμε ρητά ότι εξαιρούμαστε από την ευθύνη για τα ανωτέρω, στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται και επιτρέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 7. Η χρήση από εσάς κάθε πληροφορίας ή περικλειόμενου υλικού στον ιστοχώρο μας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη και δικό σας ρίσκο για το οποίο δε φέρουμε καμιά ευθύνη και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση. Είναι και θα είναι δική σας αρμοδιότητα να διασφαλίσετε ότι κάθε παρεχόμενο προϊόν και υπηρεσία ή πληροφορία που διατίθενται διαμέσου του ιστότοπου μας πληρούν τις εξατομικευμένες και εξειδικευμένες απαιτήσεις σας.
 8. Ο παρόν ιστότοπος περικλείει υλικό που ανήκει σε εμάς ή έχει άδεια και έγκριση για καταχώρηση από εμάς. Το προαναφερθέν υλικό περιλαμβάνει σχέδιο (design), διαρρύθμιση και σχεδιασμό εμφάνισης (layout), εικόνα, γραφικά, καθώς και κείμενα αναφορικά με τις δραστηριότητές μας, όπως και επιστημονικό υλικό για την ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών και επισκεπτών, χωρίς όμως να περιορίζεται απαραίτητα μόνο στα ανωτέρω. Η αναπαραγωγή του δεν επιτρέπεται για κανένα άλλο λόγο, παρά μόνο για αυτούς που βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους πνευματικής ιδιοκτησίας, και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστότοπου της ESRA Hellas.
 9. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
 10. Κάθε σήμα ή εμπορικό σήμα ή λογότυπος που αναπαράγεται διαμέσου της ιστοσελίδας μας, κ που δεν είναι δική μας πνευματική ιδιοκτησία ή για την καταχώρηση του οποίου έχουμε άδεια χρήσης, μνημονεύεται αντίστοιχα σε κατάλληλη ιστοθέση της σελίδας μας.
 11. Μη εγκεκριμένη χρήση του ιστοτόπου μας μπορεί να εγείρει αξιώσεις για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, βλάβη ή και ποινικό αδίκημα.
 12. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
 13. α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

  β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

  i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

  ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

  iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

  iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

  γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

  δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

  ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

  στ) Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 14. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 15. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 16. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 17. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Προτυποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή σε όλες τις διαδικτυακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται προς την ESRA Hellas. Για κατοχύρωση θέσης σε Συνέδριο ή άλλη επιστημονική εκδήλωση, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο Μέρος ΙΙ (βλέπε παρακάτω).

Η ESRA Hellas διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιοδική βάση, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Τέτοιες μεταβολές έχουν ακολούθως εφαρμογή σε κάθε σχετιζόμενη διαδικτυακή συναλλαγή με την ESRA Hellas.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Απολύτως τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν προβλέπει εξαίρεση ή περιορισμό της ευθύνης της ESRA Hellas για θάνατο ή ατομική βλάβη, που προκλήθηκε από την αμέλεια της ESRA Hellas, ή από παραπλάνηση εξαιτίας της. Σε συνάφεια με την προηγούμενη πρόταση, οι παρόντες Όροι συνιστούν τη συνολική οικονομική ευθύνη της ESRA Hellas (συμπεριλαμβανομένης κάθε ευθύνης για τις ενέργειες ή παραλείψεις των εργαζομένων της, των πρακτόρων της και των υπερεργολάβων αυτής) έναντι του αγοραστή, όσον αφορά:

(i) Οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων Όρων; και

(ii) Κάθε είδους εκπροσώπηση, δήλωση ή πλημμελή πράξη ή παράλειψη, που εγείρεται από ή σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό
Η αναγνώριση των παρόντων όρων συνιστά το σύμφωνο μεταξύ των ομάδων – μερών σχετιζόμενων με το συμφωνητικό.

Με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις επιφυλασσόμαστε για κάθε άλλο δικαίωμα της ESRA Hellas που είτε προκύπτει από τα προαναφερθέντα είτε όχι.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου μας διέπονται από τους νόμους και κανονισμούς της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επίλυσης διαφωνιών, που μπορούν να προκύψουν από το παρόν συμφωνητικό.

Μέρος I

Διαδικτυακές Ηλεκτρονικές Πληρωμές (On – Line Payments)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους παρόντες όρους προσεκτικά πριν τη χρήση των παρεχόμενων διαδικτυακών ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (online payment facility). Η χρήση των προαναφερθέντων μεθόδων πληρωμής διαμέσου του παρόντος ιστότοπου, υποδεικνύει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παρακαλούμε όπως δε χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους ηλεκτρονικής διαδικτυακής πληρωμής, που διέπονται από τις κάτωθι προϋποθέσεις. Η πληρωμή σας θα πιστωθεί στο λογαριασμό της  ESRA Hellas την επόμενη εργάσιμη ημέρα υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν και κάποιες φορές περισσότερος χρόνος ίσως είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική επεξεργασία της συναλλαγής.

1. Δε φέρουμε ευθύνη για πληρωμή που τελικά δεν πιστώθηκε στο λογαριασμό μας, εξαιτίας εσφαλμένης καταχώρησης αριθμού λογαριασμού ή / και προσωπικών δεδομένων.

2. Δε φέρουμε σε καμία περίπτωση ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, λόγω μη αποδοχής – άρνησης από τον τραπεζικό φορέα υποστήριξης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας.

3. Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα – πάροχος της κάρτας δεν επιτρέπει την ηλεκτρονική συναλλαγή – πληρωμή, η ESRA Hellas δεν έχει καμιά υποχρέωση να σας ενημερώσει ή να σας επιστήσει την προσοχή για το συγκεκριμένο γεγονός. Εσείς πρέπει να ελέγξετε ότι το ποσό πληρωμής αφαιρέθηκε από το λογαριασμό σας.

4. Τα προσωπικά ή άλλα δεδομένα που παρέχετε κατά την πραγματοποίηση  της ηλεκτρονικής συναλλαγής, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς καταγραφής της ηλεκτρονικής πληρωμής. Εμείς θα προσαρμοστούμε στη νομοθεσία αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (Data Protection Act 1998, και GPDR 2018) και θα διασφαλίσουμε ότι τα προαναφερθέντα δεδομένα, αφενός δε θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό, και αφετέρου ότι δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση – αναγκαιότητα διατήρησης ή/και παροχής των δεδομένων από μεριάς της ESRA Hellas, με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία πληρωμών, σε περίπτωση ερωτήματος αναφορικά με μια ηλεκτρονική συναλλαγή ή μη ολοκληρωμένης συναλλαγής. Δεδομένα που παρέχονται κατά τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών δε θα διατηρούνται στην ολότητα τους για πάντα, αλλά μόνο για μια εύλογη χρονική περίοδο, και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

5. Σε καμιά περίπτωση η ESRA Hellas δε θα φέρει ευθύνη για βλάβη που προέρχεται από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, από τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής ή άλλων ιστοσελίδων συνδεόμενων με την παρούσα,  ή/και από το πληροφοριακό υλικό που περικλείεται σε οποιοδήποτε από τους προαναφερθέντες ιστότοπους, ανεξάρτητα από το αν στηρίζονται σε οποιαδήποτε νομική θεωρία (εγγυήσεις, συμφωνητικό, αδικοπραξία), ή γνωμοδοτείται  η πιθανότητα τέτοιας βλάβης.

6. Επιστροφές χρημάτων, εφόσον επιβάλλεται – είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, θα γίνονται μόνον προς την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική ηλεκτρονική συναλλαγή.
 

Μέρος II

Συνέδρια και Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες ή/και Εκδηλώσεις

Ακύρωση Συνεδρίου ή άλλης Επιστημονικής Εκδήλωσης από την ESRA Hellas: Η ESRA Hellas διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει Συνέδριο ή επιστημονική Εκδήλωση που έχει προαναγγείλει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση τέτοιας ακύρωσης η ESRA Hellas θα αποζημιώσει το ποσό – αξία της εγγραφής στην εκδήλωση με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού πληρωμής. Η ESRA Hellas εξαιρείται ρητά από κάθε ευθύνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας ακύρωσης και δε θα είναι υπεύθυνη για έξοδα μετακίνηση ς ή διαμονής που τυχόν πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση ακύρωσης οποιασδήποτε επιστημονικής εκδήλωσης, η ESRA Hellas θα κάνει κάθε προσπάθεια για δημοσιοποίηση της ακύρωσης αυτής, ενώ λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα, σε κατάλληλη ιστοθέση σχετιζόμενη με το συγκεκριμένο επιστημονικό γεγονός. Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την Επιστημονική Εκδήλωση που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν.

Φωτογραφίες, Εγγραφή και αναπαραγωγή Ήχου και Εικόνας

Η ESRA Hellas είναι εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί φωτογραφίες ή μαγνητοσκοπημένες ταινίες ήχου και εικόνας της φωνής μου, και του ονόματος μου για σκοπούς διαφήμισης, δημοσιότητας ή για άλλους εμπορικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς που σχετίζονται με την ESRA Hellas. Τέτοιες φωτογραφίες ή καταγραφές ήχου και εικόνας μπορούν αν χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες φωτογραφίες ή/και αντίστοιχες καταγραφές ήχου και εικόνας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται στο εξής email: [email protected]
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 2107286169, +30 6984506866
ESRA Hellas
Γραφείο Εταιρείας & Ταχυδρομική Διεύθυνση
Γρηγορίου Θεολόγου 12
ΤΚ 11471
Αθήνα, Ελλάδα

Επισκέπτες
European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy, ESRA Hellas | ESRA Hellas Copyright Β© All right reserved. Copyright Β© 2021 ESRA Hellas Client Trust S.A.